Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:5 – the metaphor:

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the metaphor:

Nguyễn Đức Sơn mother

fucking flower

Nguyễn Quốc Chánh mother

fucking fool

the anger(never once eased)

.

the humiliation dressed up in the vernacular

no wonder no one 

wants to listen to poetry

.

like ocean waves

no one hears them anymore

.

waves crashing upon the shoreline

nothing but an accident, water butting head with rocks

meant

a whitewash

shoreline

.

meant

nothing

at all

.

it’s

but cooked rosy, the blue swimmers

the breeze fragrant

scented with pepper

.

dead

blue swimmers

like poets

carefree hope

in dancing giddy words

.

breaking off the claws of poets

lips clamped

afraid

.

shut so tight for so long

it’s odd opening them

ah um ou uy ole om the people

ah um you guys stole oh our share

.

there was not 

a single sign of them

ever hearing

poetry.

_____

 

phép ẩn dụ

khi nguyễn đức sơn đụ

mẹ cây bông

nguyễn quốc chánh đụ

má tụi mày

không ngớt mài dao

nhiều khi như một sự cải trang nhục nhã của ngôn ngữ

làm không còn

ai thích nghe thơ

như sóng biển

không còn ai lắng nghe

tiếng sóng vỗ bờ

chỉ như một tai nạn của nước lao đầu vào đá

nó có nghĩa là

trắng xoá

cả bờ

.

nó có nghĩa là

không có gì

cả

chỉ là những con ghẹ đã luộc chín đỏ

mùi thơm bay trong gió

có cả mùi hạt tiêu

cái chết

của những con ghẹ

như những nhà thơ

hy vọng, vu vơ

vào chữ nghĩa nhảy múa

nó bẻ gãy hai càng của các nhà thơ

câm lặng

vì sợ

ngậm miệng lâu quá rồi

mở miệng nghe ngờ ngợ

ụ á ụi ày ăn ướp ủa ân

ụ á ụi ày ăn ết ủa á ao…

không một dấu hiệu nào

người ta lắng

nghe

thơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s