Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:10 – the keyboard

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the keyboard 

chatter

gave birth to a poem

.

new life fell

mid-air

into nothingness

.

the intangible

poem

day after day disappeared 

beyond the chatter on the keyboard

.

the verse

sustainable often only for a few days

like her birthday gift

she smiled: yesterday, today

and tomorrow.

.

but poetry had already

sow the soil 

with joy and meaning

like the beans 

tomorrow, they will carefully peel off 

each casing of the vernacular

.

poetry assuming

the precise meanings had penetrated deeply 

in the soil down to the roots.

_____

bàn phím rì rào rì rào

khi bài thơ

ra đời

khi sinh ra như thể bài thơ rơi

vào một khoảng không

trống rỗng

bài thơ

nó quá mỏng manh

biến mất mỗi ngày

sau tiếng rì rào của bàn phím

câu thơ

nhiều khi nó chỉ tồn tại trong ba ngày

như món quà sinh nhật tặng cho nàng

nàng cười: ngày hôm qua, hôm nay

vậy chỉ còn được ngày mai…

trong khi thơ ngỡ

đang gieo xuống đất

niềm vui chữ nghĩa

như những hạt đậu

sau này

người ta sẽ cẩn thận bóc lớp vỏ ngôn ngữ

thơ cứ ngỡ

ý nghĩa rõ ràng của nó chìm sâu

dưới rễ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 14:10 – the keyboard”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s