Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:12 – everything that’s light flies away, disappears

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

everything that’s light flies away, disappears

searching for it she asked

“Who’s there?” in echoes

.

both of her hands were above her head

like those who had recently disappeared in the dark

.

immediately

her world fades

in hints of purple

.

we thought one heart could connect with another

so we kept searching

she would ask out of nowhere

“What are we going to do?”

so we don’t have to hold our hands up above our head

surrender first 

talk, to then what

.

all we can do is keep our heads low

stay humble, stay meek

_____

mọi thứ nhẹ nhàng biến mất

nàng đi tìm

và câu hỏi “Ai đó?”, vang lên

nàng đã giơ cả hai tay lên đầu

như gần đây người ta hay biến vào bóng tối

ngay lập tức

thế giới của nàng trở nên mờ

nó có màu hơi tím

chúng ta cứ nghĩ từ trái tim sẽ đến trái tim

nên mải miết đi tìm

để bây giờ nàng hỏi bất ngờ

“chúng ta sẽ làm gì?”

để không còn giơ hai tay lên đầu

đầu hàng mà cứ nói lên hàng đầu

hàng đầu rồi biết đi đâu…

chúng ta chỉ cúi đầu

bẽn lẽn …

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s