Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:14 – on a trip to paradise

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

on a trip to paradise

everyone was packed in a carriage

overcrowded but continued to yearned

another trip

.

a bald guy 

eager seemingly educated

in the end

wrongfully chastised

.

the guy with full a head of hair

spoke as though crying there

about a prisoner

.

a young woman next to me

slender but catty

like darkness

quickly taps down a poem for the person just

captured

.

in the sunlight

through the window

pouring down the length of the floor

I discovered  

public transport was slower than walking

sad 

.

from within my swaying body

gosh, not being able to let go

sorry but I can’t anymore

the young woman turned around in a blur

emailed me the poem she wrote for me

with the speed of a snail

not sure if I could grasp 

the idea of a floating

paradise of socialism

_____

 

bên trong chuyến tàu lên thiên đường…

mọi người bị dồn lên toa

chen chúc và vẫn mong

đi chuyến khác

một ông đầu hói trọc

hóng hớt với vẻ hiểu biết

cuối cùng

bị mắng oan

một ông còn tóc

nói như khóc

về một người vừa bị bắt

cô gái bên cạnh tôi

mảnh mai nhưng nham hiểm

như bóng tối

nhanh chóng gõ bài thơ cho người mới vừa

bị bắt

trong ánh sáng mặt trời

xiên qua cửa sổ

đổ dọc trên sàn

tôi phát hiện rằng đi tàu

chậm hơn đi bộ

vậy mới khổ

từ cơ thể đang lắc lư của tôi

mãi mà không rơi

xin lỗi chịu hổng nổi

cô gái ấy quay lại như bóng mờ

và gửi email bài thơ mới viết cho tôi

với tốc độ của một con ốc sên

lãng quên

lênh đênh

thiên đường

xã nghĩa…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s