Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:11 – April, a simple announcement

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

April 

a simple

announcement

like now how we would wrap things up in old newspapers.

+

seen a rocky shoreline never

Hàn Mặc Tử never *

slipping into dreams without a kiss

the poets shrinking smaller

smaller small very small

rabbit small

beneath the Sun asking themselves

so we have been wrong all along?

+

and this yellow skin now nothing but the colours of coal and ashes

after this country was decimated

burned

+

skin colour

or the colour of cowardice

in the echoes of corpses

lonely souls.

a cover for a heart eagerly searching for

a small path across a grassy field

within their grave

universe

grovelling within fragility

tries to find a way, aim for the wind.

+

after so many dissolution and assimilation

to create a sweet snake venom

a sacred whisper

in red

+

presently

released by them

with one burlap frond “lá diêu bông”* so we may find again our rhythm

when we open our fist

and there’s nothing left.

_____

tháng 4

một tuyên bố

đơn giản

như bây giờ ta vẫn gói nhiều thứ trong tờ báo cũ…

.

không bao giờ nhìn thấy ghềnh đá

không bao giờ hàn mặc tử

dốc mộng cầm không còn nụ hôn

các nhà thơ thu nhỏ

nhỏ nhỏ nhỏ

như con thỏ

bên dưới một mặt trời và tự hỏi

tất cả mọi thứ đã sai?

.

và màu da vàng chỉ còn là màu của dải tro than

sau khi đất nước này tơi bời

cháy

.

màu da

hay màu nhút nhát

hát trên những cái xác

vô hồn…

che giấu tâm thế cố công tìm kiếm

lối nhỏ đi qua cỏ

trong vũ trụ nghiêm

trang của họ

yếu vẫn phải lần mò

cố tìm đường ra gió…

sau bao nhiêu giải tán và hòa tan

để tạo nên một chất rắn ngọt ngào

thiêng liêng thì thầm

màu đỏ

.

bây giờ

họ thả ra

với một chiếc lá diêu bông cho mọi người tìm lại nhịp điệu

khi lòng bàn tay mở ra

và bạn không còn gì trong lòng bàn tay cả…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s