Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:21 – April, the sunlight in hues of wonder

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

April

the sunlight in hues of wonder

idyllic, fell upon the top of the canopies

like a freshly repainted home

.

April

the sunlight alluring

an inspiring ideal

void of the wind

.

in conclusion ideals are passions

parallel with darkness

like a single breath

even, under the moonlight

we’re all digging for survival

eagerly

bubbling away as though we’re floating.

_____

 

tháng 4

màu sắc kỳ diệu của ánh nắng

lý tưởng chiếu trên các ngọn cây

như ngôi nhà mới vừa được sơn lại

.

tháng 4

nắng ra sức quyến rũ trong

một giấc mơ lý tưởng

không có gió

.

cuối cùng lý tưởng là một đam mê

với bóng đêm

như một hơi thở duy nhất

ngay cả dưới bóng trăng

là mọi người đang moi móc mọi thứ để kiếm ăn

hăng

và sôi như nổi…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 10:21 – April, the sunlight in hues of wonder”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s