Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:6 – April, those alived returned home just in time

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

April

those alive returned home just in time

those dead couldn’t suddenly rose in status

.

I am not going to call you as you 

we’re all now brothers and sisters

comrades

.

the replies none of us wants

happiness sighing

we all have dreams and desires

otherwise, there’s nothing left.

.

but they’ve forgotten about the poor

to the very end of April the poor bled 

glorified as fragrant as lilies

upon their return

continues as proletarians

acclaimed by poets as idyllic.

.

as for them

minus drug trafficking

there’s nothing they wouldn’t do

.

the prudence of the people returning

answered for those who had died.

_____

 

tháng 4

người còn sống đã kịp trở về

người chết không còn tăng lên vô cớ

.

tao không gọi mày là mày

tất cả chúng ta là anh em

đồng chí…

những câu trả lời không mong muốn

niềm vui thở dài

ai cũng phải khao khát

không thì sẽ khát khao…

nhưng người ta đã quên người nghèo

dù máu của họ vẫn chảy đến tháng 4

mới vừa được ngợi ca thơm như hoa huệ

họ trở về

tiếp tục làm vô sản

còn được các nhà thơ khen là lãng mạn…

.

còn người ta

trừ việc buôn thuốc phiện

không gì là không làm

.

sự khôn ngoan của những người trở về

khi trả lời thay cho người đã chết…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s