Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:19 – tonight, in dreams, no one cares to dream about

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

tonight

in dreams, no one cares to dream about

perhaps the young woman who’s rejected you

wanted to give you back your dignity

in wordless poetry

.

your departing gift 

for her freedom

.

to grasp such a notion

your heart

should tentatively listen

even though no one cared about your pity

even while you admired the wound and wondered

if it’s bleeding at all?

.

what she wanted to say

weren’t tears

salty like salt

.

it’s a song about death

it’s a song about love

.

why didn’t you note it in a poem

you couldn’t just blurt out

what is love anyway

so you kept your mouth shut?

.

or were you waiting for death

on your last breath

your soul flew into a paradise of your imagination

you will admit it then

it’s fate penitence was too late for those like you.

.

it’s fate penitence was too late for those

it’s fate penitence was too late

it’s your fate.

_____ 

 

đêm nay

trong giấc mơ không ai mơ

có thể cô gái ấy không nói yêu bạn

nhưng muốn trả lại danh dự cho bạn

bằng những bài thơ không lời

nó là món quà cô ấy tặng cho bạn

khi cô ấy được tự do

để hiểu được điều này

trái tim của bạn bây giờ

hãy lắng nghe

dù không ai xin bạn thương xót

thậm chí khi nhìn ngắm vết thương

bạn có thấy chảy máu?

.

những gì cô ấy muốn nói

không phải nước mắt

đơn giản là nó mặn như muối

đây không phải là một bài ca về cái chết

đây là một bài hát tình yêu

tại sao bạn không dám nói điều này trong một bài thơ

bạn không thể nói

tình yêu, nó là cái gì

mà bạn không dám nói?

hay chỉ khi bạn chết

sắp chết

linh hồn muốn bay lên thiên đường của bạn

mới chịu nhận ra

như số phận sám hối muộn màng của những người giống như bạn…

.

như số phận sám hối muộn màng của những người…

như số phận sám hối muộn màng…

như số phận bạn…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s