Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:20 – the dry season, a period often with no electricity

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the dry season

a period often with no electricity

.

resounding is the origin in the dark

in history

the ceasing of a nation.

.

at the completion of summer

the autumn winds soared through the each and every alleyway

paid in blood and bone

not with a few ten thousand dong on a pedal vehicle

your home down a deep alley

small in the dark.

.

in the small lonely house

we’re the light

you laboured, composed poetry

oblivious to the darkness

until it’s deeply

entrenched within your heart

deeply steeped in earthly soil

a giant ancient tree

a luscious green tree 

shades for the hot and dry days

less abandoned.

_____

bây giờ đang giữa mùa khô

giữa mùa cúp điện

bóng tối có nguồn gốc sâu

xa từ lịch sử

làm đất nước ứ hự…

khi mùa hè cuối cùng kết thúc

những cơn gió mùa thu đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố

phải trả bằng máu xương

không như bây giờ chỉ mấy chục ngàn tiền xe thồ

căn nhà nhỏ của bạn chìm vào con hẻm

nhỏ nhoi bóng tối…

trong căn nhà lẻ loi

nhưng chúng là ánh sáng

bạn lao động, làm thơ

lơ ngơ

cho đến khi bóng tối của bạn

chìm sâu vào trái tim bạn

đâm sâu vào lòng đất

mọc thành cây cổ thụ khổng lồ

xanh mượt cho những ngày không còn khô

và nóng

bạn không còn bị bỏ rơi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 14:20 – the dry season, a period often with no electricity”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s