Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:10 – As you fiddle with the keystroke, searching for a good poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

As you fiddle with the keystroke

searching for a good poem

you should ask yourself

why the mist

and light

turned the clouds into sails

drifting in the shallows

.

the other

grey clouds

lined up at the edge

since there, good poetry could see

something

like derogatory nudity

.

all shatters in a blink

like when poetry, once slapped golden moonlight

on an episode of devastation

_____

Khi bạn tìm các phím bấm vào

để ra được bài thơ hay…

bạn hãy hỏi

rằng tại sao sương mù

và ánh sáng

lại làm đám mây giống như một chiếc thuyền

đang trôi trên cạn

những đám mây khác

màu xám

dọc theo một cái mép

tại đó thơ hay nhìn thấy

một cái gì

tưởng như mấy tấm hình khỏa thân tầm bậy

mọi thứ tan vỡ trong chớp mắt

như thơ từng tát ánh trăng vàng

trong câu chuyện nát tan…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s