Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:12 – Poetry and the books together perished

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry and the books together perished

when they say

you spent your entire life searching

not just for fun

so don’t deny it

.

in truth, it’s nothing about a release

smoothing things over

all you want to do is compose poetry all day all night

even when there’s no one left to read them

.

you knew

poetry doesn’t have to be smooth

because a breeze will pass by

like once upon a time learning to walk

daily 

we

fall

_____

Những quyển sách và thơ cùng chết…

khi người ta nói rằng

bạn đã dành toàn bộ cuộc đời mình để tìm hiểu cái gì

không phải chỉ để chơi

thì bạn đừng chối

thậm chí cảm giác của bạn

không phải chỉ là bôi trơn

bạn muốn làm thơ cả ngày

dù không còn ai đọc

bạn biết

thơ không cần phải bôi trơn

vì gió sẽ lăn qua

như ngày xưa tập đi

ngày nào ta

cũng

ngã…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s