Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:14 – there’s no possible point of view that could surpass the summer

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

An unsurpassable day

a certain point of view may reveal the light

within the flesh and bone of humanity

.

poetry remembered a voice

voicing what even the air couldn’t think of

that’s the reason why

life now and then is hopeless

.

can’t you remember 

there’s no possible point of view that could surpass

the summer

the bells of resounding sunlight

white

bitter

made you forgetful, thirty

.

I remembered once

on the way home

passing a supermarket

I bought a CD

listened to it eight times

still couldn’t find what makes life worth living

the song

like a bird

flew with wings stripped of its feathers

left me

floating

in a cage

with the gate open…

_____

Một ngày không vượt qua…

có cái nhìn có thể phát sáng

trong xác thịt của con người

thơ nhớ một giọng nói

nói những điều ngay cả không khí cũng không bao giờ nghĩ đến

đó là lý do tại sao

cuộc đời này đôi khi vô vọng

bạn có nhớ

không có cái nhìn nào có thể vượt qua của mùa hè

những hạt chuông ngân vang như nắng

màu trắng

cay đắng

làm bạn khát nước và lãng quên

.

tôi nhớ

trên đường về nhà

ngang qua siêu thị

tôi đã mua một cái đĩa CD

và nghe tám lần

vẫn không thấy cuộc đời này đáng sống

.

bài hát

như con chim

bay trên hai cánh trụi lông

bỏ tôi

trôi

trong lồng

quên đóng cửa…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s