Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:15 – Like the sad sound of the pen-pipe

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Like the sad sound of the pen-pipe

poetry runs its fingers through your long hair

and that’s when 

poetry’s searching for 

your secrets 

.

without an ulterior motive

sometimes hidden in our body is a language

poetry desired

.

like in the eighth verse

poetry used a rhyme from the spine

the rise in the sixth verse, to after

pull you down by the hand

and you’re on the ground

upside down

like a fish out of water

but don’t get wet

or be sad

.

you see

poetry is like a squirrel

running up your arm

.

it doesn’t know how to fly 

and it’s worried you’re not aware of it

hence tries hard to puff up 

its tail to run

into you

_____

Như một tiếng khèn buồn…

thơ luồn tay vào mái tóc dài của bạn

đó là lúc thơ

đang đi tìm những gì bí ẩn

của bạn

cũng chẳng có mục đích gì cả

đôi khi cơ thể chúng ta có thể ẩn nấp các ngôn từ

mà thơ thấy thích

như khi viết câu tám

thơ lấy vần từ lưng

nếu như sự cất lên của câu sáu sau đó

có kéo tay bạn

và cơ thể bạn nằm xuống

bạn bị lộn ngược

như con cá ra khỏi mặt nước

bạn đừng ướt

và buồn

.

bạn sẽ thấy

thơ như con sóc nhỏ

chạy trên tay

nó không biết bay

và nó sợ bạn không thấy

nên cố sức xù

cái đuôi để chạy

vào trong bạn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s