Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:17 – Could a bat be poetry

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Could a bat be poetry?

say poetry’s a radar detector

detecting ultrasonic sounds in the dark

when you’re asleep poetry answer

open your bedroom door

.

you remember

poetry’s wrapped in light

like scarf or

playful in a dingy

on Nui Coc lake?

.

the bats hanging from the rocks

claws hanging onto love 

never falling

.

the cave that echoed poetry

the shape of a thorn

like the lady’s eyes

the day poetry lost its way in Thai Nguyen

_____

Thơ có thể là con dơi?

nếu bạn biết thơ là một radar

bắt được sóng siêu âm trong bóng tối

khi bạn ngủ thì thơ trả lời

cánh cửa phòng bạn bị mở

bạn nhớ

ánh sáng đã quấn quanh thơ

như bạn quấn khăn lên tóc

và nghịch trên chiếc thuyền

ở hồ Núi Cốc?

những con dơi treo trên mỏm đá

với các ngón chân bám vào tình yêu

không bao giờ ngã

.

cái hang động mà thơ phát sóng

hình gai nhọn

như mắt nàng

ngày thơ bị lạc ở Thái Nguyên…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 4:17 – Could a bat be poetry”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s