Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:18 – On the poem is heaven

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

On the poem is heaven

under the poem is hell

the poem is a star

.

sometimes the star falls and perish

like a snowflake

disappearing upon the touch of water

.

and we could feel 

the bite of death

the cold seeping into us

.

at zero hour 

poetry’s complimentary flight will be The Word(of God)

taking back the days 

poetry was wiped clean

.

poetry silent, watchful, thoughtful

as would the night, sleep, bite, death by and the stars

_____

Trên bài thơ là thiên đàng…

dưới bài thơ là địa ngục

bài thơ là ngôi sao

cũng có lúc ngôi sao bị rơi và chết

giống như bông hoa tuyết

tan khi chạm xuống mặt nước

và chúng ta cảm thấy cái lạnh

của cái chết

cắn vào tất cả chúng ta…

đây là lúc 0 giờ

chuyến bay miễn phí của thơ vào Ngôi Lời

lấy lại những ngày thơ bị xóa

trắng

thơ im lặng, nhìn, suy ngẫm

cũng như đêm, giấc ngủ, cắn, cái chết và các ngôi sao…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 4:18 – On the poem is heaven”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s