Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:4 – Poetry has composed a lot of romantic poetry…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry has composed a lot of romantic poetry…

like the lady long ago wears a short skirt

the shifting of her thighs

closing, left poetry in a fluster

.

poetry rambling on lines after line

in a rush losing rhythm

.

poetry remembered her feet drifting away

like the shifting sides of a river

poetry has never seen it in any other river

.

poetry pretended to look at the cat

she’s holding

.

until she decided

to straighten a finger like a flame

wanted to tie the knot

_____

Thơ đã từng viết nhiều bài thơ tình…

như nàng ngày xưa nhiều khi váy ngắn

hai đùi của nàng

khép lại làm thơ bối rối…

thơ lúng túng vài dòng

và mất vần vì hơi vội

thơ nhớ đôi chân trôi dạt của nàng

như hai bờ sông lang thang

thơ không bao giờ thấy ở những con sông khác

thơ tiếp tục giả vờ ngắm con mèo

nàng đang bế

cho đến khi nàng quyết định

duỗi một ngón tay giống như ngọn lửa

và đòi kết hôn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 4:4 – Poetry has composed a lot of romantic poetry…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s