Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:7 – We don’t know if the parachute will open

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

We don’t know if the parachute will open

when the plane falls out of the sky

like when you opened the post box of a lover

we could still hear their laughter

rising

like the sound of a train’s whistle

.

the day she left

arms loose by her side

left behind her word, like water

running down a toilet 

.

void of vigour 

like the sweetness of Hồ Xuân Hương’s jackfruit

like her body

curves of a dawning horizon

.

hence her word was forsaken

or some lost soul aching

as poetry continued an act of peace

keeping up with the status quo

no changeable calmness

nor lost of self-worth

.

much like an ostrich sticking its head in the sand

poetry sticks its head in the mud…

_____

Chúng ta không biết sẽ mở dù thế nào

khi máy bay rơi xuống đất…

như khi mở hộp thư của người yêu

hình như chúng ta vẫn nghe tiếng cười của họ

vút lên quanh co

như còi xe lửa

như ngày em đi

hai tay thả lỏng

bỏ lại chữ nghĩa đổ như nước

trong phòng tắm

nó không còn sức mạnh

như sự ngọt ngào quả mít Hồ Xuân Hương

như cơ thể của em

những đường cong chân trời dâng lên mỗi sớm

vậy thì chữ nghĩa cũng phải cô đơn

hay phải làm cô hồn

vì thơ cứ giả vờ yên tĩnh

để giữ sự ổn định

không diễn biến hòa bình

thảm hại của chính mình

như đà điểu rúc đầu vào cát

thơ rúc đầu vào một đống sình…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 4:7 – We don’t know if the parachute will open”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s