Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 4:8 – A poet could never be an enterprise

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poet could never be an enterprise

otherwise, they’re dead meat

there are “poets” who likes to bullshit

yet

no one sees it

that he’s an idiot

.

he is

a crack

in the granite

on the wall

the tomb of whom no one dare say

.

and when you mention of him through a parable

indicative of the underworld

you must note it

.

poetry forever 

to now

and will ever

forever:

poetry is never

the excrement

the result of his digestion

.

hence his contrition

after leaking trash

_____

Nhà thơ không phải nhà doanh nghiệp

nó chết thây bà nó…

có “nhà thơ” đã chém gió

như vậy

mà không ai thấy

anh ta tầm bậy

anh ấy

như một vết nứt

của phiến đá hoa cương

ốp lên tường

ngôi mồ của ai thì ai mà dám nói…

và khi bạn đến để nhắc anh ta một dụ ngôn

của thế giới bên kia

bạn phải nhớ

thơ tự bao giờ

bây giờ

và không bao giờ

mãi mãi:

thơ không phải chất thải

từ anh ấy

sau khi ăn

nên anh ấy sẽ ăn năn

khi tống ra tầm bậy…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 4:8 – A poet could never be an enterprise”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s