Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no.15:10 – the poem conversed with the wind, the entire night

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem conversed with the wind, the entire night

after writing down another line, the wind retreated

shook its head

induced fear in poetry

like the shaking branches in the dark of night

.

the wind couldn’t stand still like a tree

ran through the forest

stretching its shadow

fading 

far and wide

.

but what did the poem say to the tree?

or merely the chatter of leaves

in Death, fell

.

a leaf

her covered her modesty

fell off as she slept

it’s a story about the mist

a tongue licking a dream

a dry cough

both choked with smoke

.

no one knew 

what the leaf meant

what the wind wanted to say

it couldn’t possibly also be

responsible for the screams

or the anger

.

it could be 

a form of punishment

the poem

must bear

because 

it didn’t care, poetry was despicable

poetry didn’t love her…

_____

 

bài thơ nói chuyện với cơn gió, suốt cả đêm

vừa viết thêm một dòng, gió lùi lại

nó lắc đầu

làm bài thơ sợ hãi

như cái cây lúc lắc trong đêm

không đứng im như cây, cơn gió

bỏ chạy vào rừng

làm cái bóng

mờ

xa

nhưng bài thơ nói gì với cái cây?

hay chỉ những câu chuyện chiếc lá

rơi ra cái chết

cái lá

che lại một thứ tế nhị

chỉ rơi ra khi nàng ngủ

câu chuyện của sương mù

cái lưỡi liếm vào

giấc mơ

tiếng ho khan

cả hai cùng sặc khói…

.

không ai biết

chiếc lá chỉ nói

những lời của gió

nó không thể bao gồm

tiếng hét

hay cơn thịnh nộ

nó có thể là

hình phạt

mà bài thơ

phải hứng chịu

vì đã lỡ

không yêu…

thơ ác quá, không thương em…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s