Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no.15:13 – the poem continued on the dotted line

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem continued on the dotted line

……………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Or is it about the translator’s residing imagination?

on the last breath on their back due to the meaning of it all

.

and it knows

even upon the destruction of the vernacular

via unmoving articulations

to the moment, even the rain

loses its patience

it’s the beginning of the past

.

A mother may not understand

why the poem died

.

instead of being in a coma for a few weeks

the steady breathing

the runaway thoughts

only the wind could see

our debts

so much

money

abundant

like jackfruit leaves

sparse in autumn

silenced the flesh.

.

death

at the rate of a wedding

the bride has been stolen

the nation ran at a rate close to zero

alas,

clearly, it was not defeated

when the corpse of a man

drifted up the river lost

possessed

the body of the poem

.

How can we all at once dig for treasure?

some of us have to miss out

hence the poem

turned into a wandering child

straying from the dotted line

on the paper

like the resounding formation of a grave

tears at the altar

the poem

like the air heading for the window

after years opened

yet the spirits were still afraid

the poem announced:

– they’re now gone from the window

running too fast passed the cemetery

we will never see them

ever again.

.

nobody should cry

it’s just a storm

unexplained

since the poem

even after a few more dotted lines were filled

making not a difference

compare to a gunshot

or the last act of kindness

.

no one knew what to do

to open up the poem

or the door to death

Everyone asked: where’s the door?

Where’s the doorway?

what is a door

what was this door

where is paradise

there’s only hell here

crumbled faces of destitution

_____

 

bài thơ viết tiếp lên những dòng kẻ chấm

…………………………….

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………..

hay câu chuyện của dịch giả ngồi tưởng tượng?

nằm hấp hối bên các định nghĩa

và nó biết

ngay cả sự phá vỡ ngôn ngữ

từ những bài phát biểu bất động

cho đến lúc, cơn mưa

trở nên mất bình tĩnh

quá khứ đã bắt đầu

Mẹ có thể đã không biết

vì sao bài thơ chết

.

thay vì nằm hôn mê vài tuần lễ 

cái cách hít thở từ từ

những ý tưởng bỏ chạy

chỉ có gió có thể nhìn thấy

những thứ chúng ta còn mắc nợ

bao nhiêu là

tiền

nhiều

như lá mít

ít như mùa thu

im ru xương máu…

cái chết

với tốc độ của một đám cưới

cô dâu bị đánh cắp

đất nước chạy từ độ không đến tận zero

ô hô,

rõ ràng nó không bị đánh bại

khi tử thi một người đàn ông

trôi sông lạc chợ

nhập vào cơ thể

của bài thơ

làm thế nào mọi người cùng nhau chơi trò đào kho báu?

phải có kẻ bị bơ vơ

nên bài thơ

thành đứa trẻ lang thang

từ dòng kẻ chấm thẳng hàng

trên trang giấy

như tiếng vọng lên ngôi mộ

giọt nước mắt bên bàn thờ

bài thơ

như không khí tiến về phía cửa sổ

sau nhiều năm cánh cửa để mở

mà linh hồn vẫn sợ

bài thơ nói:

– nó đã rời khỏi cửa sổ

chạy ra nghĩa trang vượt quá tốc độ

chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nó

một lần nào nữa…

.

đừng ai khóc

chẳng qua là cơn mưa

chưa giải thích

vì bài thơ

dù có điền thêm vài dòng kẻ

cũng không có gì khác

so với phát

súng, ân huệ cuối cùng

không ai biết làm thế nào

để mở bài thơ

hay cánh cửa của cái chết

ai cũng hỏi: cửa đâu?

ở đâu là cánh cửa?

cánh cửa là gì

cánh cửa gì đâu

thiên đường đâu

ở đây toàn địa ngục

những gương mặt nát nhàu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s