Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no.15:14 – I know that tomorrow after I’m gone

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

I know that tomorrow after I’m gone

you will place a rose on my grave

.

um, why don’t you concentrate 

on what you’ve achieved

and what you’re doing right now

you’ve confiscated so many books

mine and so many others

you may as well lecture us about Mai Thảo

and Võ Phiến

Cung Tích Biền Phan Nhật Nam

Duyên Anh Du Tử Lê

Or do you want everyone to line up

in the glaring sun like Bùi Chát?

.

I’ve died because of you

now you’re by my grave, sad

.

Has it ever occurred to you that

you’ve taken my wedding ring in my union with God

yet enthusiastically at my wedding

gave me a few

wilted roses?

.

Has it ever occurred to you that

I don’t want to die

nor do I want to sit and watch you die

.

even when we’re no longer afraid

and grasp the idea of forgiveness

no one could take our victory 

away just like that

.

Now is when

why are you constantly 

contemplating death?

why are you still full of hate

why are you still fighting

with even the thorny autumn 

so sharp and pointy?

_____

tôi biết rằng, ngày mai, sau khi tôi nằm xuống

bạn sẽ đặt hoa hồng trên mộ của tôi

ồ, làm sao bạn không nghĩ

về những gì bạn đã

và đang làm bây giờ

bạn tịch thu bao nhiêu là sách

của tôi và bao nhiêu người khác

sao bạn không hội thảo luôn về mai thảo

và võ phiến

cung tích biền phan nhật nam

duyên anh du tử lê

hay bạn bắt mọi người phải xếp hàng

nắng chang chang như bùi chát?

chính bạn lôi tôi vào chỗ chết

giờ bạn ngồi bên ngôi mộ, đau buồn

bạn có nghĩ

bạn đã lấy của tôi chiếc nhẫn cưới của Chúa

và nồng nhiệt tặng lại mấy cái hoa hồng

héo rũ

trong tiệc cưới của tôi?

bạn có nghĩ

tôi không bao giờ muốn chết

cũng không muốn ngồi xem bạn chết

kể từ khi chúng ta không còn biết sợ

nhưng biết tha thứ

không ai có thể giành chiến thắng

theo cách như vậy

bây giờ là bao giờ

sao bạn cứ chờ

chơi trò cái chết?

sao bạn vẫn còn hận thù

sao bạn vẫn cứ chiến đấu

với cả mấy cái gai

nhọn buốt của mùa thu?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s