Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:4 – God didn’t create humanity in all its nakedness alone

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

God didn’t create humanity in all its nakedness alone

He created clothes

heavenly bodies in silk

.

including those who enjoyed porn

nude sketches

hats were also His creation

like shoes

.

guys, you must put your pants on

button your shirt

before you pick up women

kiss them.

.

Archimedes was naked

discovered the power of water in the bathroom

that one time

scientist thereafter 

wore clothes

.

poetry was written by people with clothes on

worried about having no pants

naked with nothing on except for a hat and a scarf

.

the drunk on the sidewalk

also needs clothes

so he allowed lift his eyes towards heaven

meet God

.

Dear God

why didn’t You simply make a naked man

clothes would’ve been a necessity

like hair and beard

no need to shave or cut 

superficial images for sale

sneaky

dirty

game of living.

_____

 

Chúa không chỉ tạo ra con người trần truồng

Ngài còn tạo ra quần áo

người đẹp vì lụa…

cả khi con người thích coi phim sex

và vẽ nude

Chúa vẫn làm thêm mũ

và giày dép

cả mấy ông cũng phải cẩn thận mặc quần

áo vào

mới dám đi mê gái

và hôn…

.

cả Archimedes trần truồng

vào phòng tắm phát hiện ra lực đẩy của nước

cũng chỉ một lần

các nhà khoa học sau này luôn luôn

mặc quần

và áo…

thơ được viết ra từ những người mặc quần áo

vì sợ ở truồng

thơ thành hư ảo

đọc không ra

.

khi chết đi

người ta bay lên trời

không chỉ mặc quần

áo, mà còn mũ và khăn choàng

.

một người đàn ông ngồi uống rượu ở vỉa

hè, vẫn phải mặc quần áo

mới dám ngước nhìn Thiên Chúa ở trên

cao

Chúa ôi

sao Ngài không tạo ra người đàn ông trần truồng

để chúng con khỏi cần mua quần áo

cả tóc râu

khỏi cần cạo

cái mẽ ngoài

giờ đang mùa hạ giá

sau khi bị cuộc đời

chơi lén

nốc-ao…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 15:4 – God didn’t create humanity in all its nakedness alone”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s