Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:9 – so long, see you soon

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

so long, see you soon

she said, when she left

while I was still holding on

to her ring finger

.

I closed the door

stared at it

a bleeding

scar

I tried to stop the bleeding

took a deep breath

held back the hot tears

avoid the smirk on the face of the guy next door 

.

sad eyes in a room

like a campfire

burning leaves

staring at yellow smoke

like just before she

disappeared

into the sunrise

_____

tạm biệt, tạm biệt…

khi nàng bỏ đi

bàn tay tôi vẫn còn nắm chặt ngón tay

đeo nhẫn của nàng

tôi đóng cửa lại

nhìn nó

một vết thương

chảy máu

khi tôi cố gắng cầm máu

hít thở sâu

giữ lại những nước mắt nóng

và nụ cười nham nhở của tay hàng xóm

căn phòng đôi mắt buồn

như đống lửa trại ngày ta đốt lá

cháy

và ngồi xem khói màu vàng

trước khi nàng

bị bình minh làm

biến mất…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s