Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:3 – a mosquito bite on an enchanted night

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

4 poems with something scintillating

like a bite mark

a mosquito bite on an enchanted night

the sheen 

of its wings

fluttered, eyes shimmered

.

the mountain

quivered

like church bells

in a chill breeze

on a distant display 

at a cheap fete

on sale the white resound of bells

.

gosh

the poem

the (bright)light 

in a winter coat

_____

4 bài thơ, có cái gì long lanh

như vết đốt

của con muỗi trong đêm kỳ diệu

màu sắc của hai cánh

vẫy, đôi mắt lấp lánh

núi

rung chuông

như nhà thờ

gió lạnh

trên gian hàng phía xa

hội chợ giá rẻ

bán những tiếng chuông màu trắng

ôi

bài thơ

ánh sáng trong chiếc áo lạnh

mùa đông

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 20:3 – a mosquito bite on an enchanted night”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s