Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:5 – at the roots of the magnolia

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

at the roots of the magnolia

a poem, a single bloom

attentively 

stared at a wall

pee strewed the cool hues of rocks

.

seemed like

for the first time

it had

an imagination

.

hence

it entertains itself

each time you passed by

.

you laughed

at its wagging tail

until you remember a lecture about a dog

barking on TV

even after the loss of electricity

drove you mad

drove you silly

_____

nằm dưới gốc cây ngọc lan

bài thơ, một đoá hoa đơn độc

nó chăm chú

nhìn vào bức tường

bãi nước đái rêu xanh màu đá

hình như nó

lần đầu tiên

biết

tưởng tượng

vì vậy

nó tự sướng

mỗi khi bạn bước qua

bạn cười

khi thấy cái đuôi ve vẩy của nó

cho đến lúc nhớ lại

bài giảng về một con chó

vẫn sủa trên tivi

khi cúp điện

nóng muốn điên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s