Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:6 – the day you bring the poem home like a present

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the day you brought the poem home

like a present

worth about two dollars

(more than forty-thousand dong)

after a long bloody fight

everything shredded into bits

the poem in a million pieces

.

you taught me that

we should reduce our intake of sadness

take another bite of happiness

don’t dwell 

fake it till you make it

.

afoot, I 

kicked it aside like a pile of rags

take back 

the joy

no matter how

ridiculous

a lesson to remember

in life, even with thoughts of indiscretions

correct?

.

I know what you will give me

hence I’m in halves, allow the one half

to dangle

since you’ve already crawled in

touching everything, it’s the reason I believe

you allowed my existence

.

not because

the cracks on the moon were your making

to 

raise 

the tides within our veins

for what?

.

that’s the reason why the wind

throw us around the entire night

blatantly

like

that.

_____

ngày bạn mang bài thơ về nhà

như một món quà

giá hình như một hay hai đô-la

(nhiều hơn bốn chục ngàn)

sau một trận tan đàn

xẻ nghé, bài thơ

thành một triệu mảnh vỡ

điều bạn dạy cho tôi

là chúng ta bớt những miếng buồn

cắn thêm miếng vui

đừng ngậm ngùi

cứ làm sương cho sướng

dưới chân tôi, tôi đá

nó sang một bên như mớ giẻ

rách, và lấy lại

niềm vui

dù hơi

nham nhở

một bài học nhớ

đời, mặc dù, đó là suy nghĩ phạm tội

phải không?

tôi biết những gì bạn sẽ cho tôi

nên tôi tách đôi ra, để một nửa

của tôi đong đưa

vì bạn chui vào trong đó

máy mó, tôi nghĩ đó là lý do

bạn cho phép tôi tồn tại

.

chứ không

bạn tạo ra các đường nứt như mặt trăng

kẽ răng

rồi dâng

như thuỷ triều trong mạch máu

để làm gì?

đó là lý do tại sao gió

hất chúng ta ngã ngửa cả đêm

tênh hênh

như

vậy…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s