Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:7 – the madness within light

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the madness

within light

the poem, it’s

an image of you

a bolt out of the blue

a percentage commission 

roses from a ghost, the Hứa family skeleton

.

flowers, popped up 

like candlelight flickering

sinister

again and again, you asked:

a percentage commission 

in roses… 

What’s that?

.

you’re relaxed because

you’re flying

but there’s no reason for you to fly

or be high

a few more times?

.

it’s the destiny of words 

turned into numbers

going nuts becoming more and more cryptic

.

you said: we’re

@@@%%%%$$$

.

and as I see it, the snowflakes upon the leaves

in Sapa, melted like you

.

so now:

I’m also like:

– oh, @@@%%%$$$

– if you were here, you would love it

– we are, once more, hehe…

.

hehe, you asked

what is what? what was it?

or it’s a small leaf

Someone wanted to try it

with Eve?

– yes!

So was it a poet?

– oh, maybe, oh oh yeah yeah, hehe

.

oh yeah today “hehe” there’s no up sale

child play with sticky candies

like a game we use to play long ago, climbing over each other up a pole 

to grab the prize at the top

.

to whisper into lonely ears

and ahh umm, can you remember

anything? When you say: if not

I happen to like it

since he wants to muck around all night

.

I remember

the leaves

pretending? perhaps? or maybe

oh okay, why don’t we replace 

the grape leaves

with almond leaves

stretched it out

nice and wide.

_____

sự điên rồ

bên trong ánh sáng

bài thơ, nó

hình thành con người bạn

nó, thích làm chết người vì

phần trăm hoa

hồng của con ma nhà họ Hứa

những đóa hoa, nhú ra

như ngọn nến

leo lét bí mật

bạn cứ hỏi:

phần trăm hoa

hồng… nó nghĩa là

gì vậy?

bạn cảm thấy thanh thản chỉ

vì bạn bay

và có cái quái gì mà bạn phải bay

và say

thêm hai lần nữa?

nó là định mệnh

của con chữ thành ra con số

phát rồ thành mật mã

bạn nói: chúng ta

@@@%%%%$$$

và tôi thấy bông tuyết mùa đông trên lá

ở Sapa, tan ra như bạn

bây giờ

tôi cũng thích:

– oh, @@@%%%$$$

– ở đây, nếu bạn gặp thì cũng sẽ thích

– chúng ta, thêm một lần nữa, hehe…

hehe, bạn hỏi, từ đó

nghĩa là gì? cái gì là nó?

hay nó là chiếc lá nho nho nhỏ

ai muốn thử nó

với mấy nàng eva?

– có!

nó có phải là bài thơ?

– ồ, có thể, ố ồ yé yé, hehe

e hèm hôm nay “hehe” không bán kèm

như con nít với kẹo dẻo

ngày xưa chúng ta leo

cột mỡ

để vào vai cô đơn

và … ừm, bạn có nhớ

gì không? khi bạn nói: nếu không

thì tôi cũng thích

vì anh ấy suốt đêm rất nghịch

tôi nhớ

những chiếc lá

giả vờ? có thể? hay là

được rồi, mọi người hãy thay

những chiếc lá nho

bằng lá bàng

vì bây giờ

nó giãn rộng

rất to…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s