Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:8 – it’s comprehensible why you continued to stir poetry’s pot

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

it’s incomprehensible why

you continued to stir poetry’s pot

you took an entire ladle

of soup from

the worry pot

.

the poem said: you should just allow it to simmer

.

you hate it when the poem gets

mixed up between  “land” and “country.”

you laughed:

we shouldn’t abuse the word “citizens.”

otherwise, the poem is rather confounded

and lame

.

you put a variety of vegetables into the pot

when people add only a pinch of damp and wet

musing

.

you seemed idealistic

but at the same like to overindulge

hence everyone had to chop more carrots

vitamin A is good

your eyes might see the light

.

adding a variety of spices into the pot

means it will take you a long time

to tame

the taste of anger

churning in your stomach

on his skin 

in his stomach.

_____

 

không hiểu tại sao

bạn khuấy mạnh nồi soup của thơ?

bạn múc cả một muỗng

nước ở trong nồi

lo lắng

bài thơ nói: bạn chỉ cần để cho nước hơi sôi

bạn ghét khi bài thơ cứ

lẫn lộn “nước” và “đất nước”

bạn cười:

chúng ta đừng lạm dụng chữ “nhân dân”

vì như vậy bài thơ nghe hơi đần

và nhảm

.

bạn bỏ các loại rau vào nồi nước dùng

khi mọi người bỏ thêm chút trầm ngâm

ướt sũng

bạn có vẻ vừa lý tưởng

vừa thích sướng

nên mọi người xắt thêm cà-rốt

vitamin A rất tốt

cho bạn sáng mắt

.

các loại gia vị thêm vào trong nồi

nó sẽ làm bạn mất nhiều thời gian

để chế ngự

hương vị của sự giận dữ

quẫy trên bụng bạn

và da bụng của

chàng…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s