Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:1 – happiness was you

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

happiness was you

on my lap

the time

you spilled orange juice

all over my pants

for a week

I didn’t wash it

.

then, you were gone

nowhere to be found

you couldn’t possibly forgotten

you were perhaps tired

.

the lit cigarette

the wandering smoke

the days we used to wander

.

the windy noisy open-air places 

the past never silenced

beneath the tables the conversations still

travellers and the rain

choking melodies 

remained

breathless air

there

on my lashes

wet

orange juice

a whole week

as though joy

may never end.

_____

 

niềm vui

khi em ngồi vào lòng

nhiều khi

em làm đổ ly nước cam

lên hai ống quần

mà cả tuần

tôi mới giặt

sau đó, em đi đâu

không ai biết

chắc là em không quên

chỉ là em mệt

.

châm một điếu thuốc

khói lang thang

như ngày xưa tụi mình hay đi bộ

quán Gió bây giờ có nhiều âm thanh

không im lặng ngày xưa

phía dưới bàn còn nghe tiếng nói

của du khách và mưa…

nhưng bài hát đã bị bóp nghẹt

không gian bị bóp nghẹt

chỉ

còn

lông mi của tôi

bị ướt

nước cam

cả tuần

giả vờ không hết

niềm vui…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s