Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:13 – The Moon

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the moon

hanging suspended a flower

gold, unexpected, the entire sky opening-up

to a poem

.

that night on, the stars were no longer idyllic

lacklustre, less charming

dreary

each monthly planting 2 times the light

though you saw the moon grew but once

to after slowly shrinks

before 

disappearing

.

you prefer to be lean

and, began to measure the three circumferences a couple

more time, until some were quite flustered, your mounts and crevices

exploding

you’re breaking

into two

.

though you’ve never 

failed

you provoke

as though, no one dislikes

it, as though the Sun

a blushing red

sacred

.

no one compares

the Sun with the moon

and you like flowers

you lightly blur out the light, as

you sway with a poem

in a breath from noon

till night

.

then you put on an áo dài in hues of reeds

wilting, and thought it

sometimes

now and then

tiny tiny

like the moon

you are the moon 

just once

a month

_____

mặt trăng

treo lơ lửng một bông hoa

vàng, đột nhiên, cả bầu trời mở cửa

vào bài thơ

từ đêm ấy, các ngôi sao không còn lãng mạn

nó bị lu mờ, lời dụ dỗ

thành ảm đạm

mỗi tháng cây 2 lần ánh sáng

nhưng bạn thấy mặt trăng lớn lên chỉ 1 lần

sau đó teo dần

trước khi

biến mất

bạn thích mình mảnh mai

và, bắt đầu đo lại 3 vòng thêm vài

lần nữa, cho đến khi có kẻ mất kiểm soát, làm hẻm núi của bạn

bùng nổ

và bạn vỡ

đôi

mặc dù bạn chưa bao giờ

thất bại

bạn khơi gợi

gần như, không ai không thích

điều đó, như thể mặt trời

là màu đỏ

thiêng liêng

chẳng có ai lại so sánh

mặt trời với mặt trăng

và bạn thích hoa

nên bạn làm ánh sáng hơi mờ, và

bạn lung lay theo bài thơ

thở từ chiều

đến tối

sau đó bạn mặc chiếc áo dài màu cỏ

úa, và nghĩ rằng nó

thi thoảng

đôi khi

li ti

như thể mặt trăng

bạn là nguyệt

chỉ 1 lần

trong tháng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s