Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:17 – a river, a poem, the forest, the night.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a river, a poem, the forest, the night.

a poem disguised as a river

so away they can throw 

a dead body 

.

your feet wet

after a few days

the corpse became a source of life

when some guy

a PhD professor stuck his butt out 

holding up a gyroscope

in the wind, searched  for the dream prize

.

a river never

knows how to walk 

on such a path

your tiny limited horizon

which destiny had combed like hair

you swallowed and digested the loneliness

because of the claws

on your feet

helped you grasped the fact that loneliness was a kind of joy

that was

impenetrable

.

like the poem could never be a thief, the night

eventually consumes even the moon

swallow whole the Sun

in one morning

.

night, it’s not “hang động” or cave

genial, light like a dream

you and the poem

thought it could not

so you steeped yourself in a soft dark matter

that belongs to everyone and the night

that day

_____

dòng sông, bài thơ, khu rừng, đêm…

bài thơ giả mạo dòng sông

để người ta có thể ném xuống

một xác chết

bạn chỉ bị ướt đôi chân

sau đó một vài ngày

xác chết thành sự sống

khi một ông

giáo sư tiến sĩ chổng mông

cầm một con quay

trong gió, đi tìm và giải mộng

dòng sông không

bao giờ biết bước đi

con đường đó

là phạm vi giới hạn nhỏ bé của

bạn, được định mệnh chải như tóc

và lông, bạn nuốt nỗi cô đơn vào lòng

bởi móng vuốt

của hai bàn chân

bạn biết sự cô đơn là niềm vui

không thể

xuyên qua

.

như bài thơ không thể là kẻ cướp, đêm

ăn mòn cả mặt trăng

nuốt chửng mặt trời

chỉ trong một buổi sáng

đêm, không phải là cave hay hang động

ấm áp, nhẹ như giấc mơ

bạn và bài thơ

nghĩ rằng nó không thể

bạn đắm mình trong chất lỏng màu đen

của mọi người và đêm

hôm đó

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 20:17 – a river, a poem, the forest, the night.”

I was a refugee at 10, didn’t complete grade 3.. My English grammar is still pretty bad too.. Vietnamese conversion is okay, but basic, my English vocabulary is much bigger, I do think in English, but numbers in Vietnamese. Now with all the translations I’ve done in the last half decade.. Sometimes I think in Vietnamese. It’s never bilingual in my head, if that makes sense. Put it this way, I have a better sense of humour in English, in Vietnamese it feels like I’m insulting people. 😁

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s