Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:19 – there were times the poem see a writer

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

there were times the poem would see a writer

not eating

and it thinks perhaps he’s old and tired

.

he falls, a pencil still in his hand

that was how a section of the biographical review

described 

him

.

his eyes was on the future

the past was not needed

like a letter, to him

long ago

an insult

.

he’s not bothered about letters

like the unavoidable spelling mistakes

but if they deliberately try to fix it

his background

like how now if they called the police

it scared him

.

like when you

wrote to the Chief editor

about the load on writer’s shoulders 

not eating

passed away recently

.

you will get in return a standard reply:

– Dear sir/madam…

the deadline was yesterday

sir/madam you’re late

please keep them for yourself

keep it to yourself

the fanciful ideas

this dance of

immortality.

_____

cũng có lúc bài thơ thấy một nhà văn

bỏ ăn

nó nghĩ có lẽ chàng đã già hay mệt

chàng té xuống, mẩu bút chì vẫn cầm trong tay

rà soát các chương tiểu sử

người ta mô tả

chàng

chàng nhìn về tương lai

không cần quá khứ

như lá thư, mà ngày xưa ai đã nói

những lời lăng mạ

chàng

chàng không lo lắng lá thư

như lỗi chính tả không thể tránh khỏi

nhưng nếu bạn cố tình chỉnh sửa

lý lịch chàng

như bây giờ người ta báo công an

thì chàng rất sợ

như khi bạn gửi

cho ông Tổng biên tập

kể về gánh nặng của nhà văn

bỏ ăn

vừa mới chết

bạn sẽ nhận lại một lá thư theo mẫu:

– Kính gửi ông/bà…

hạn chót đã là ngày hôm qua

ông/bà bị muộn

xin vui lòng giữ chúng cho chính mình

làm của riêng

mấy trò tung bay

múa may

bất tử…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s