Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:20 – you received the congratulations

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

you received the congratulations

like received a seasonal poem instead

of the wind

not a leaf to cover your face on Halloween

the wind will be a leaf that staggers

like it had an injured foot

.

we could

easily surpass

most things in our life

like having a bath

you don’t have to use that much water

.

we move

like colours changing over the city at dusk

the endless

effort

hence even the clouds pretended to be sad

and breathless

.

we had

enough time to rest with one sunburnt finger

and the truth were the blistering thoughts

.

we pretended

to have children 

with those 

who liked to shut us up, choked us

to then invites us out for a meal

.

and we’ll come to admit

the earth is not just three-quarters of tears

but also three-quarters of it are clouds

drifting, dropping cluster bombs on little boys

who knew not how to lie

.

the clouds

shall be disguised as hair or the beard of those

greedy eyes

chastising us for not being Vietnamese

drink coffee is what we do all day 

yet we continued to demand the pride of a nation

_____

bạn nhận được lời chúc phúc

như nhận bài thơ lúc mùa thay gió

không phải chiếc lá che mặt trong lễ hội Halloween

gió sẽ làm chiếc lá có lúc hơi khập khiễng

như bị đau chân

chúng ta lẽ ra

đã dễ dàng vượt qua

nhiều điều trong đời sống

như khi tắm gội

không cần phải xả nhiều nước thải đến thế

chúng ta chuyển động

như thành phố pha màu lúc hoàng hôn của

các sự cố

không ngừng

làm những đám mây cũng giả vờ buồn

và nghẹn thở

chúng ta

chỉ có thời gian nghỉ ngơi với ngón tay bị sờn nắng

để sự thật là những suy nghĩ phồng rộp

chúng ta

giả vờ làm những đứa trẻ

với những kẻ

thích bịt miệng hay bóp cổ

rồi sau đó vẫy tay gọi chúng ta đi ăn

và chúng ta nhận ra

trái đất không chỉ ba phần tư nước mắt

mà ba phần tư đám mây

đang bay, thả bom chùm trên đầu các cậu bé

không biết nói dối

đám mây

sẽ hoá trang thành mái tóc hay hàm râu của những kẻ

với đôi mắt tham lam

mắng chúng ta không phải người Việt Nam

chỉ uống cà-phê mà cứ đòi yêu nước

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s