Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:1 – Not history.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Not history.

(history) (not the past)

(judgement) (without conclusion)

.

(poetry bid not for such history)

.

(history) (nothing but the name of a

murderer) (mass; serial)

(enslavement) (born in fear)

(historians) (by)

(emperors)

(moaning)

.

(history) (aping poetry) (meaningless)

(but if disparate to poetry) (a cruel joke)

(paint peeling) (fading blood stains) (millions of people never coming home)

“dusk upon the small innocence of a farmer(‘s wife)…”

.

(when history is deliberately meaningless) (poetry explains)

(via the verses) 

(tainted) (unclear).

_____

Không phải là lịch sử.

(lịch sử) (không phải quá khứ)

(sự phán xét) (không có cuối cùng)

(đau khổ) (mỗi người)

(không có ai quan trọng hơn người khác)

(một lịch sử như thế thơ không dám viết)

(lịch sử) (chỉ là tên tội phạm giết

người) (hàng loạt)

(tính nô lệ) (sinh ra trong sợ hãi)

(những sử gia) (ngồi bên)

(vua chúa)

(và rên)

(lịch sử) (cũng bắt chước thơ) (thường vô nghĩa)

(nhưng khác thơ) (nó là trò đùa tàn bạo)

(những mốc son) (mốc máu) (hàng triệu người không về)

“bé bỏng chiều quê…”

(khi lịch sử cố tình vô nghĩa) (thơ giải thích)

(bằng thơ)

(nhiều khi mù mờ) (vệt máu).

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s