Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:10 – Here’s a cool talent that’s destroying you right now.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Here’s a cool talent

that’s destroying you right now.

though you will never reveal the secret

everyone will try and guess:

.

you write like other poets

made lots of people cry

when they read a message like

odd number.

.

though you want to be compared to

Nobel writers

you never get a chance to be ashamed of what you want to hear

since straight after you’re dead

at some celebration

.

now it’s hard to get you on the phone

not that you’re always shouting: great

you have other moves

there are plenty of more fearful terminologies

like: disruptive innovation

new formalism

central mediation.

.

Who are the people you’re looking for

in our poem?

because we are the words

that you will never be able to end

whatever the poem may give you, that is: it’s

an unavoidable torment of your conscience

.

you’re prepared to sacrifice everything to get what you want

you’re content

you accept now that everyone has their chin up spitting

and this made you laughed

you enjoy pitying people

because you have a good heart

.

Yet you’re afraid to ever mention anything about love?

Nor anything to do with fate?

what will pull us closer to each other, will break us.

a mumbling something that sounded rather humane

in all of our poems

what it would feel like to truly live

.

unlike any other

you want to be the supreme leader because of your hard work

take for yourself the power to praise

poetry

.

because you like to jest

you’re unaware that poetry is very dangerous

your true self is within it

revealed

.

like the most pronounced personal pronoun

that you keep saving

wasting 

your energy 

pretending

after a class on the colours

you used to rub your face in, every day…

_____

Có một khả năng thú vị

đang tàn phá bạn…

dù bạn không bao giờ hở ra bí mật

mọi người cứ đoán:

bạn viết như các nhà thơ

làm nhiều người đã khóc

khi đọc một tin nhắn

số lạ…

mặc dù bạn muốn được so sánh với

những nhà văn Nobel

cái âm thanh bạn thích nghe và không kịp xấu hổ

vì bạn sẽ qua đời ngay sau đó

tại một bữa tiệc

bây giờ không dễ nói chuyện với bạn qua điện thoại

không phải lúc nào bạn cũng thốt lên: tuyệt vời

bạn có chiêu khác

với rất nhiều từ ghê tởm

như: chiêu thức sáng tạo

tân hình thức*

giải trung tâm…

con người thật nào bạn đang tìm kiếm

trong bài thơ của chúng tôi?

bởi vì chúng tôi là những ngôn ngữ

mà bạn không thể nào kết thúc

những gì bài thơ mang lại cho bạn, đó là: sự giày vò

lương tâm bạn không thể né tránh

bạn sẵn sàng làm tất cả để có điều bạn muốn

bạn có thể hài lòng

bạn nghĩ mọi người đang ngửa mặt lên trời phun nước bọt

và bạn bật cười

bạn thích thương hại mọi người

do bạn tốt bụng

nhưng sao bạn không bao giờ dám nói về tình yêu?

hoặc thậm chí những gì là số phận?

đã kéo chúng ta lại gần nhau, đẩy chúng ta xa nhau…

một giọng nói thì thầm rất con người

trong tất cả các bài thơ của chúng tôi

những gì nó cảm thấy như được sống

không giống như bất cứ ai

bạn muốn làm vua bằng cách cố gắng

giành lấy quyền khen tặng

cho thơ…

vì bạn thích đùa

bạn không biết thơ thực ra rất nguy hiểm

con người thực sự của bạn trong nó

sẽ bị lộ ra

như một đại từ nhân xưng mạnh mẽ nhất

mà bạn cứ cất

công

giả vờ

tận đâu

sau lớp phấn màu

hàng ngày bôi trên gương mặt bạn…

http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p75/c114/n26123/Tho-Tan-hinh-thuc-Viet-va-ban-tho-tren-the-gioi.html

 https://poets.org/text/brief-guide-new-formalism

https://www.poetryfoundation.org/harriet/2007/11/why-no-one-wants-to-be-a-new-formalist

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s