Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:2 – Not a Warden

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Not a Warden.

(a warden) (a temporary defence)

(a domino effect) (already forgotten)

(it’s stored) (somewhere no one knows)

.

(It’s unacceptable to me) (they’ve even misspelt the title of the book)

(hehe I was in a hurry; hence there’s an extra letter) (their fingerprints all over the place left them shaking in their boots)

.

(steal it at any given a chance) (not just money)

(don’t be so surprised)

.

(there’s no one left to resolve such issues) (there’s no concrete evidence)

(I’m hoping for any kind of new developments)

(a variety of possible scenarios)

(with different people)

.

(the result of the inspection) (& it is after that declassification)

(its effect upon a revolution)

(not any kind of explanation) (or love story)

(prayers of resolution) (at a small price)

.

(stop) (there’s still flesh for sale)

(like fresh fish)

(remote control to move things around) (the allure of the moon)

.

(babies with milk-teeth) (we’ve already done enough chewing)

(lips and mouth shrivelling, caving in)

.

(we’re terrified of only one thing and choose to do only the one thing)

(titillating, plotting, cunning intrigue)

.

(you’re a cloud) (at the top of Mount Sơn Trà) (about to be Bà Nà)

(remember to make them feel as though a fire scud missile may have a place there at the top) (burning a hole in your pocket)

.

(we’re motivated) (you shouldn’t be so short-tempered)

(we’re in between everything) (sometimes just there in the brain sack)

(we can’t be seen) (without a white ballot)

(we’re busy) (in a conference with Lao) (just them, no other nation)

.

(we’ve picked up the small things? tiny things like a snail shell?) (you’re the one)

(who said Lao does not have a sea) (you shouldn’t believe everything you hear)

(we’ve forgotten about the insurance)

.

(and a free woman) (wants everyone to notice her)

(money laundering that is) 

(we hid behind the crowd) (make use of all-around that’s loose)

.

(with the entire inheritance of poems we leave behind) (someone will buy a car)

(maybe we will fight) (we’re in cool colours)

(we have the right and reasons of those in power)

.

(keep wearing that red dress)

(keep appearing as though you’re fierce)

.

(as though it has been in the papers) (nothing but a misunderstanding)

(you will never be allowed to call out our names)

(a social parasite)

.

(We are adamant when it comes to that)

(like) (how you will never know the result of the inspection)

(we’ve been waiting for an opportunity)

(the things behind a firewall) (obscured)

.

(now and then we need a little smoke) (you’re choking)

(unlike a flame) (with the night in waiting) (for the morning)

(we’re the crystals in ice water) (in the laboratory)

(a face as cold as ice).

_____

Không phải là Quản Giáo…

(chỉ là giàn giáo) (chống đỡ tạm thời)

(hiệu ứng domino) (đã bị lãng quên)

(nó đã được lưu trữ) (không ai biết ở đâu)

(tôi không chấp nhận) (họ đã ghi sai cả tên quyển sách)

(hehe mình vội quá gõ dư một chữ) (họ rùng mình vì để lại dấu tay)

(hở ra là hốt liền) (không phải chỉ là tiền)

(đừng ngạc nhiên)

(không ai có thể giải quyết) (không có bằng chứng nào cụ thể)

(tôi hy vọng có chuyển biến)

(những trò khác nhau)

(đối với những người khác nhau)

(bản kết luận thanh tra) (& sau đó giải mật)

(làm ảnh hưởng đến cách mạng)

(không phải giải trình) (đâu phải chuyện tình)

(cầu cho mọi chuyện suôn sẻ) (với giá rẻ)

(dừng lại) (vẫn có thịt để bán)

(như cá tươi)

(cần một cái remote để điều khiển) (sức hút của mặt trăng)

(em bé đang mọc răng) (chúng tôi đã nhai quá nhiều)

(hai môi và mép bị quăn)

(chúng tôi loại một số và chọn một số)

(mưu mô mưu lược mưu kế)

(bạn là đám mây) (trên đỉnh Sơn Trà) (sắp sửa Bà Nà)

(nhớ làm thế nào cho tụi nó cảm thấy tên lửa Scud có thể đặt trên ngọn núi) (làm bạn cháy túi)

(chúng tôi có động lực) (bạn đừng có bực)

(nếp gấp của chúng tôi ở tất cả các nơi) (không chỉ là vỏ não)

(không thể nhìn thấy chúng tôi) (không có phiếu trắng)

(chúng tôi đang nhiều việc) (giao lưu tại lào) (không có nước nào)

(chúng tôi đã nhặt những vật nhỏ? xíu như vỏ? ốc) (bạn là một)

(ai bảo nước lào không có biển) (bạn đừng tin)

(chúng tôi quên mua bảo hiểm)

(và một phụ nữ tự do) (cô ấy muốn làm mọi người chú ý)

(đó là rửa tiền)

(chúng tôi núp sau đám đông) (sẽ sử dụng tất cả các chất lỏng)

(gia tài thơ của chúng tôi để lại) (một đứa sắp mua xe hơi)

(chúng tôi có thể chiến đấu) (chúng tôi màu xanh)

(chúng tôi có lý của kẻ mạnh)

(bạn cứ mặc váy màu đỏ)

(bạn cứ ra vẻ khủng khiếp)

(như thể nó đã được lên báo) (chỉ là sự hiểu nhầm)

(bạn không bao giờ được gọi tên chúng tôi)

(ký sinh trùng xã hội)

(chúng tôi cảm thấy tốt về điều đó)

(cũng như) (bạn không biết kết quả của thanh tra)

(chúng tôi đã chờ đợi thời cơ)

(những gì sau một bức tường lửa) (mù mờ)

(đôi khi chúng tôi cần một chút khói) (bạn ngộp thở)

(không giống như ngọn lửa) (được buổi tối chờ đợi) (buổi sáng)

(chúng tôi là những tinh thể nước đá) (phòng thí nghiệm)

(mặt lạnh như băng)…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s