Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:4 – To be silent.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

To be silent.

we know what is unspeakable

to each one of us

drifts endlessly

between the ears and darkness

.

and we reside amongst all of it

like a letter written in the wind.

.

letters

extremely

short(& sweet)

like a shard of glass(Thủy Tinh)

when Sơn Tinh was foraging

.

the words one thought meant waiting

.

silent

like a box tightly sealing up

months years

years months

months, years.

.

only the hair

yet grey

.

like bells ringing

useless

when no one prays

.

Who will bear

the silence of the body

together with poetry’s spirit

split

into two 

causing her to bleed?

.

don’t be startled

how could falling

light

make a sound?

.

silent

like her

Now, intangible.

_____

Ðể im lặng…

chúng ta biết rằng sự vô ngôn

trong mỗi chúng ta

luôn luôn trôi

giữa hai tai và bóng tối

và chúng ta sống giữa những điều đó

như lá thư viết ra trong gió…

.  

những lá thư

nghiệt ngã

ngắn gọn

như mảnh Thuỷ Tinh

khi Sơn Tinh tìm kiếm

những lời nói tưởng là chờ đợi

im lặng

như một cái hộp đóng kín

tháng năm

năm tháng

tháng năm…

chỉ có tóc

là chưa bạc

ngay cả tiếng chuông

cũng vang lên vô ích

khi không ai nguyện cầu

.

ai sẽ chịu

sự im lặng của cơ thể

cùng tinh thần của thơ

đã vỡ

thành hai mép

làm em chảy máu?

đừng giật mình

làm thế nào ánh sáng

rơi

mà gây ra tiếng động?

im lặng

như em

giờ không trọng lượng…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s