Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:5 – A dusty dirt road & everything that’s been iced.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A dusty dirt road

& everything that’s been iced.

poetry listens to the parrot in its lungs

screeching figuratively at a grey sky

.

through the brutal onslaught of noise a revelation

the delusions of a message

.

a message

Poetry wonders what it means

As the parrot

mimics the tragic call of a waterhen?

.

S is the shape of the country

V for vẹt(parrot)

C for country

return to where is the call of the waterhen?

.

in this exhausting postmodern society

poetry’s disintegrating like smoke and ashes

in the dry period.

.

failures at the end of a rainy day

the end of the world war in 1945

and the citizen’s ballots

abundant like grass

poetry counted the winters in 1946.

.

the true action and philosophy of poetry

necessitates murder:

poetry cuts open the blood vessels with a dagger

allows it drips into an S

but the cut was too narrow

that winter the path took poetry into the mountains

the blood drips twists into a V

.

this morning’s paper in poetry’s tight fist

was mumbling something 

like crying

not like the sound of a parrot

.

poetry is not poetry; poetry is you

we all make mistakes, and poetry is stuck

inside poetry’s body

.

we were abandoned

by a god

after the Manifesto

was declared by a parrot.

_____

Một con đường bụi bẩn

& mọi thứ bị đông lạnh…

thơ nghe con vẹt trong phổi của thơ

kêu to những âm-thanh-tượng-hình trên nền trời màu xám

sau đó, sự tàn bạo của âm thanh

hoang tưởng chúng là một thông điệp

thông điệp

thơ muốn biết nó có nghĩa là gì?

khi con vẹt bây giờ

đang giả vờ kêu tiếng bi thương của con chim Cuốc?

đất nước hình chữ S

con vẹt chữ V

Tổ Quốc chữ Q

chim Cuốc gọi về đâu?

hậu hiện đại có phải là thế giới mà thơ đang mệt mỏi

tan rã như đám bụi khói

mùa khô…

những thất bại chiều mưa

từ cuộc chiến tranh thế giới kết thúc năm 1945

và những lá phiếu của nhân dân

nhiều như cỏ

thơ đã đếm mùa đông năm 1946…

hành động triết học thực sự của thơ

là có án mạng:

thơ dùng dao lam cắt ngang mạch máu

để nó chảy thành chữ S

nhưng vết cắt quá hẹp

mùa đông ấy con đường dẫn thơ vào khe núi

máu ngoằn ngoèo chữ V

tờ báo sáng nay thơ nắm chặt

nó kêu lên những âm thanh

như khóc

không giống tiếng con vẹt

thơ không phải là thơ, thơ là bạn

ai cũng có sai lầm và thơ bị mắc kẹt

trong cơ thể của thơ

chúng ta bị bỏ rơi

bởi một vị thần

sau khi Tuyên Ngôn

bằng tiếng kêu của vẹt…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s