Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:6 – A little boy told a fib

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A little boy told a fib

he said

there’s a deer

under the bed of poetry

.

he claimed the door will open

if you add or omit a capital letter not there 

to your usual name

.

hence he’s wrongly copied the title of a book

and the characters

he’s promised gifts

his mind was full of this sort of stuff

like hiding a turtle in the draw

.

a little boy who does not talk but likes to howl like a hurricane siren

a little boy who enjoys reading picture books in the bathtub

a little boy who likes peeping through keyholes

.

now for the first time, he’s stepping on an escalator

he’s learning to walk on the clouds

in the wind

only his Mother fell on her butt

in apprehension and embarrassment.

_____

Một cậu bé đã nói dối…

cậu ấy nói

có một con hươu dưới gầm giường

của thơ

cậu nói rằng cánh cửa sẽ mở

nếu bạn bỏ hay thêm một chữ cái chưa được kể

vào tên thường gọi của mình

nên cậu ta chép sai cả tên quyển sách

và mấy nhân vật

mà cậu hứa sẽ cho quà

cậu cứ nghĩ mọi chuyện

như ngày xưa giấu con rùa trong ngăn kéo

một cậu bé câm và thích hú như cái còi báo bão

một cậu bé thường nằm trong bồn tắm đọc truyện tranh

một cậu bé thích nhìn qua một lỗ khoá

giờ đây cậu lần đầu bước vào thang máy

cậu đang tập đi mây

về gió

chỉ có Mẹ cậu là chổng vó

vì ngượng và lo…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s