Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:7 – I’m so glad your mouth is still on your face.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m so glad

your mouth is still on your face.

imagined if it was elsewhere

then we’ll see how truly cruel is the creator

.

if it was between your toes

you would have but

dirt 

to eat.

.

if it was on the top of your head

much will be your despair 

under a layer of hair

you won’t be able to brush your teeth

.

if it was in your ears

a tragedy when you cough

the excruciating loud echo

you would have wished that you were deaf

.

if it was in your brain

the smell of dipping sauce will be all over it.

.

so glad your mouth is still on your face

you can keep shouting:

eat more,

bullshit,

exaggerate,

lick ass,

beg, beg some more.

There’s never a need to suck on liberty.

_____

Thật vui mừng

khi miệng của bạn vẫn nằm trên mặt bạn…

including the nights 

you lay awake

slept in

drooling craving for liberty.

.

hãy tưởng tượng nếu nó nằm ở những nơi khác

mới thấy ông trời chơi thiệt là ác…

nếu nó nằm giữa các ngón chân

bạn sẽ phải cạp

đất

mà ăn…

nếu nó nằm trên đỉnh đầu của bạn

nó sẽ làm bạn thất vọng

vì bị lấp dưới mái tóc

bạn không nhìn thấy để đánh răng

nếu nó nằm trong tai

một thảm hoạ khi bạn buộc phải ho

nó vang to

đến mức bạn chỉ muốn mình bị điếc

nếu nó nằm trong não

mùi nước chấm sẽ nằm trong đó…

thật vui mừng khi miệng của bạn vẫn nằm trên gương mặt

bạn cứ la to:

ăn no,

ba hoa,

quy chế,

gửi lên,

xin cho…

không cần ngậm cái tự do

cả những khi bạn nằm

ngủ quên

mỗi đêm

thèm tự do nhỏ dãi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s