Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:9 – A scheduled boxing match

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

The boxing match was scheduled…

the crowd hovered like flies

the stadium rather nice

they hoped

the boxers will slam into each other

make it a tight fight.

.

but only one of the competitor knows

he’s a boxer, not some bullhead hero

hence didn’t know how to wave around the red cloth

he’s left everything 

behind

ran

when the bull came at him like the wind.

.

the spectators 

fell back feet in the air

rammed and gored a dream into smithereens.

_____ 

Trận đấm bốc đã được chuẩn bị…

đám đông bu đen xung quanh

võ đài khá rộng

người ta hy vọng

hai đấu sĩ đánh nhau

chèm bẹp…

nhưng chỉ có một chàng đấu sĩ biết

anh ta là vận động viên quyền anh chứ không phải dũng sĩ đấu bò

nên không biết giăng tấm vải đỏ

anh đã bỏ

của

chạy lấy người

khi con bò tót lao vào như gió…

khán giả

chổng vó

bị húc tan tành cả một giấc mơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s