Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:14 – you’re used to the destruction of the sunset

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

you’re used to the destruction of the sunset

the light twisted inside a drop

of ink, and in this darkness

the poem was imprisoned

.

the night then – and its violet edges

falters inside the poem

an ever changing frame

.

so the poem may not surpass

the height of an apartment building

.

so the poem may remain penniless

but dared to demand to be fed dinner still

.

so the poem may be pointless, there sat

a little sad

on a ride across time

_____

bạn đã quen với hoàng hôn bị phá hỏng

ánh sáng xoắn vào giữa giọt

mực, mà bài thơ bị nhốt vào

bóng tối

sau đó, đêm – và cái rèm màu tím

phất phơ trong bài thơ

một hình thức phù du

cho bài thơ không thể vượt qua

chiều cao của tòa nhà

cho bài thơ không có tiền

mà cứ đòi ăn tối

cho bài thơ vô ích cứ thích ngồi

nhìn tồi tội

trên chiếc ghế thời gian

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s