Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:16 – having faith on the crown of a king

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

having faith on the crown of a king, you claimed

everything drifts away, leave

except for the golden dais

the resounding echoes

of fake gold?

.

the crown, it’s like 

our final judgement

in the sacrifice of our life

.

the crown, it’s

the mist

.

as in the poem 

there are words unspoken

crawls into the ears 

of those who likes to hear

cicadas

summer

red fire

.

crawls into the nostrils

the smoke

not the mist

tons and tons of steel

in a stone age

Who will be the enemy?

Who will do the threatening?

when humanity no longer sustainable

ageing yet still the risk taking

.

we 

risk

our neck

lacking

in everything

except for the grinding

of our teeth

on atomic bombs

till 

there’s nothing left

.

now as we stare at the king

and his crown

wondering whether

he’s zapped us

into a spasm

for the rest of our life

with nothing

to show

for it in the end

.

all of us 

in shreds

surrendering to

history

sleeping

in the middle of the day

a king

that so many

poets

has drawn upon 

the dome

the glorious

curves, sheen.

_____

tin tưởng vào vương miện của ông vua, bạn nói

tất cả chỉ là trôi dạt

duy nhất một ngai vàng

còn lại là tiếng vang

của vàng giả?

.

vương miện, nó như bản án

của chúng ta

và cuối cùng ai cũng bị thí mạng

vương miện, nó là

một màn sương

như trong bài thơ

những từ không nói ra

nó tự chui vào tai

của người thích nghe

con ve

mùa hè

lửa đỏ

chui vào lỗ mũi

mùi khói

không phải sương mù

hàng vạn tấn sắt thép

thời kỳ đồ đá

ai làm kẻ thù?

ai hay dậm doạ?

nơi con người không còn tồn tại

già mà chơi dại

chúng ta

đổ liều

ngửa cổ

thiếu điều

chỉ còn

nhăn răng

ăn bom

nguyên tử

mới chịu

nát nhừ

bây giờ chúng ta nhìn ông

vua và vương miện

không biết rằng ông đã

chích điện

làm cho chúng ta bị lên đồng

suốt đời

chổng mông

lên trời

đời đời

tơi bời

mọi người

chịu thua

lịch sử

một giấc

ngủ trưa

ông vua

mà nhiều

nhà thơ

vẽ ra

mái vòm

cong cong

lộng lẫy…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s