Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:15 – All the pointless efforts have changed poetry.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

All the pointless efforts have changed poetry.

not because of your rejection

or competing acceptance.

.

poetry’s efforts trying to find itself again

within the last dying candle flame

.

Are you kidding poetry,

in a flame?

.

poetry’s soul if you want to be the witness

find the truth

Or a game of the flesh and fake goods

.

The flesh?

Are you kidding poetry,

fake goods?

And you’re aware of this poetry?

.

poetry heard a young guy

swear under his breath in a dark corner

a sneer on poetry’s lips

poetry is more than aware of the price of an act

.

hence, poetry plays the victim

poetry like being cut

each morning poetry face the world

allow them to draw what they want:

.

actor, lover

ôsin, beggar

city folks, farmers

prisoners

the endless national pride

charismatic gods.

.

poetry hid, under a cover

more true than any

that is the genius of poetry

_____

Tất cả những nỗ lực nhằm làm thay đổi thơ…

không phải là bạn từ chối

hay tranh nhau nhận…

thơ nỗ lực học cách tìm lại bản thân

trong ánh sáng của ngọn nến cuối cùng đang tắt

thơ có đùa không

chỉ với một ngọn nến?

linh hồn của thơ nếu bạn muốn đứng ra làm chứng

tìm ra sự thật

hay chỉ là một trò chơi xác thịt và hàng giả

xác thịt?

thơ có đùa không

hàng giả?

thơ có biết không?

thơ nghe một anh chàng trẻ trung

chửi thầm trong góc tối

nụ cười mỉa mai trên môi của thơ

thơ biết có những chi phí cho sự giả vờ

vì vậy, thơ chơi trò chơi mảnh vỡ

thơ muốn đứt tay

mỗi buổi sáng thơ đưa gương mặt của thơ

cho người ta vẽ:

diễn viên, người yêu

ôsin, người ăn mày

nông dân, thị dân

các tội nhân

yêu nước muôn năm

các vị thần quyến rũ …

thơ núp dưới vỏ bọc

thật hơn cả họ

đó chính là thiên tài của thơ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 7:15 – All the pointless efforts have changed poetry.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s