Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:3 – when liberating the sparrows

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

when liberating the sparrows

one forget the country’s bubbling away

a million people 

sound within their groin 

the burning love

.

when possessed is everything

we must pay

exceptions there may

in foreign currencies say

.

we’re dividing the vernacular amongst ourselves

like dividing a piece of meat

no one believes in pronouns anymore: in hearing “it”

we know that when “it” appears 

the Ghost of the Hứa Family

.

there’s no other way

no obscure metaphor (fitting)

when you’re (an itch) 

inside 

my cervix

.

at the stumbling point

no one  

bears witness

but they know

“it” is still

right there

the chills

at the back of one’s neck

.

therein consciousness

everyone tongues are twisted

the vulvare

of a circus

clown

_____

khi giải phóng những con chim sẻ

bạn quên mất đất nước đang

sôi, nên hình như cả triệu người

bị phỏng

ái

mọi thứ khi bị chiếm hữu

thì ta phải trả tiền

đôi khi có ngoại lệ

nếu ta có ngoại tệ

và chúng ta chia nhau ngôn ngữ

như chia nhau miếng thịt

không ai còn tin đại từ: “nó”, khi nghe

chỉ biết khi “nó” hiện ra

bóng ma nhà họ Hứa

không có cách gì

cũng không được ẩn dụ xa

xôi, khi bạn đang ở trong

cổ tử

cung tôi

.

tại điểm rơi

nơi mọi người

không thấy

nhưng họ biết

“nó” vẫn đang

bên cạnh

vì nghe hơi lạnh

gáy

tự trong ý thức

mọi người uốn lượn cái lưỡi của mình

thành cửa mình

của một diễn viên

xiếc

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s