Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:6 – like now peace, if he wants to open the flood gates

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

like now

peace

if he wants to open the flood gates 

accordingly

all the soldier need is to harness a cloud

ride it like a horse

up there

.

if he wants to open the flood gates

accordingly

all the soldier needs to do is

steep him in tears

.

if he wants to open the flood gates

accordingly 

all the soldier needs to do is drift along with the river for the sea

allow the vessel to run, sink and burn

on their backs

.

if he wants to open the flood gates

accordingly

all the soldier needs to do is carry with them fruit trees

so the baby chicks

won’t sink further

into the earth

.

if he wants to open the flood gates

accordingly

all the soldier needs to do is harness the dreams

harness the songs

because the soldier is but

his horse

.

like a bright smile

in a despicable auditorium

that he and his friends

congregate singing

over the bestrewn

instant prawn noodles and dead bodies.

_____

 

cũng như bây giờ

khi hoà bình

nếu ông muốn xả lũ

đúng quy trình

người lính sẽ thắng yên cương vào một đám mây

vì họ chỉ còn cách cưỡi ngựa

rong chơi trên đó

nếu ông muốn xả lũ

đúng quy trình

người lính chỉ còn biết

ngâm ông vào nước mắt

nếu ông muốn xả lũ

đúng quy trình

người lính sẽ theo con sông trôi ra biển

để con tàu chạy, chìm và cháy

trên lưng

nếu ông muốn xả lũ

đúng quy trình

người lính sẽ mang theo các loại cây ăn quả

để những chú chim non

không chìm sâu hơn

vào lòng đất

nếu ông muốn xả lũ

đúng quy trình

người lính sẽ thắng yên cương vào giấc mơ

sẽ thắng yên cương vào bài hát

vì người lính chỉ là chú ngựa

của ông

như nụ cười thật tươi

trong hội trường khốn nạn

mà ông và những người bạn

đang hát vang

trên ngổn ngang

mì tôm và những xác người.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s