Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:19 – a poet may not have diabetes

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a poet may not have diabetes

yet his pee is just as sweet

.

certainly, no one leaves a cup 

on their lips

.

when the poems lets go

the cup rolls around on the face

of the earth, no one knows for sure they have a firm grip 

of the cup

.

hence when holding onto an empty cup

and you do feel 

rather sweet

remember

the vernacular

the random

spoons of sugar

in promotion

of poetry.

 

+++

 

when the poem lets go

like when you’re drunk

lounging shouting in Danish

.

don’t suspect anyone of being crude

the Danish river flows still

in an image of a little boy peeing

at a dream

.

a flow of pee, not

a long poem that’s putting your body in a twist

the wasteful spoons of sugar

as usual 

regretful

profanity

waste of a night.

_____

 

một nhà thơ có thể không bị bệnh tiểu đường

mà đái ra vẫn ngọt

dĩ nhiên không ai đặt chiếc cốc

lên môi

khi bài thơ buông tay

cái ly lăn trên mặt

đất, không ai nghĩ mình nắm chặt

cái ly

nên khi cầm chiếc ly rỗng

bạn có cảm thấy

ngọt ngào

thì hãy nhớ

ngôn ngữ

như mấy muổng đường thêm vào

tào lao

khuyến mãi

của thơ…

 

+++

 

khi bài thơ buông tay

như bạn rượu say

nằm tô hô và nói tiếng Đan Mạch

bạn đừng nghĩ có ai văng tục

dòng sông ở Đan Mạch vẫn chảy

trong hình ảnh bé trai đứng đái

vào giấc mơ

dòng nước đái, chứ không phải

bài thơ thật dài và uốn cong người của bạn

bị mất mấy muổng đường

vẫn thường

tiếc của

văng tục

suốt đêm…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s