Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:20 – after the war

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

after the war

the gods

hot inside

a poem 

the embodiment of farmers, they’ve lost their land

armed with a bullet

.

the poem cleaned the bullet

like each day it tidies up the vernacular

secretively

prays

.

the poem has to be blind

since witnessing the path of the bullet is unnecessary 

the poem has to be deaf

since unheard should be the call of the flesh

only lips are required

for kisses

when she’s upset

.

lips

they could whistle

as she needs the kindness

to soothe the screams

from those who was hit

fell by the bullet of a poem

.

the bullet

a ruthless kiss

keeping us up all night

as she fell asleep

because of a headache

.

the flying bullet

her breath

light

resounding.

_____

sau cuộc chiến tranh

thần thánh

đỏ nòng

bài thơ

thành nông dân mất đất

nó chuẩn bị một viên đạn

bài thơ lau chùi viên đạn

như hàng ngày lau chùi ngôn ngữ

cầu nguyện

với điều bí mật

bài thơ phải mù

vì đường bay viên đạn không cần nhìn thấy

bài thơ phải điếc

vì tiếng kêu xác thịt không cần phải nghe

chỉ cần đôi môi

để hôn

lúc nàng giận dỗi

đôi môi

có thể huýt sáo

nàng cần dịu dàng

để giảm bớt tiếng thét

những kẻ ngã xuống

từ viên đạn của bài thơ

.

viên đạn

nó là nụ hôn tàn nhẫn

làm mọi người thức suốt đêm

trong khi nàng

nhức đầu và ngủ

viên đạn bay

hơi thở của nàng

nhẹ

âm vang…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s