Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:22 – the hopelessness of a giant dust storm

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the hopelessness

of a giant dust storm

across an opening to 

the sun

.

from the foot of the Eastern sky

left the war zone

for the city

after the fireworks and the clearing of the pavements

from the fallen debris

fallen trees.

.

our love unfortunately reserved 

for the fornicators

.

battalions of marching soldiers

now without direction

due to

the agony of 

betrayal

.

death is found

somewhere in the middle, between a bridge

and a dirty green weeping willow there

on the opposite bank 

.

but obstinately we stayed put, taking up space

waiting for what’s left 

of the world

to 

fall

apart.

_____

tuyệt vọng

một đám mây bụi khổng lồ

trôi qua trước cửa

mặt trời

từ khi vầng thái dương

rời chiến khu

về thành phố

sau trận pháo dọn đường

đất rơi

cây đổ…

tình yêu của mọi người

hoá ra đã dành cho kẻ ngoại tình

những đoàn quân đi

bây giờ không còn định hướng

vì bị vướng

nỗi đau

kẻ ngoại tình phản bội

cái chết được tìm thấy

ở đâu đó giữa cây cầu

và liễu rũ màu xám

trên bờ hồ phía bên đối diện

nhưng chúng ta vẫn cứ ngồi lì, chiếm chỗ

chờ khi phần còn lại của thế giới

rơi

sụp

đổ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s