Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:23 – no, no don’t, don’t do that

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

no, no don’t, don’t do that

the poem begged

the munitions innocent

who could possibly catch the path of the bullet

.

no, no, you said

here

right here

we wept

begged

got a glimpse of

a dream.

.

the fired bullets

exploded

in the middle of an office of the Department of Planning

.

to the very temple gates the resounding prayers

the Bodhi leaves flying

on the ground shifting

.

the rows of bullets

the rows of prayer beads

one human to another

together

perished

.

leaving behind the slightly weary

fevered children

_____

không, không thể, không nên như thế

bài thơ nói

súng đạn vốn vô tình

chúng ta không kịp nhìn đường bay viên đạn

không, không, bạn nói

ở đây

ngay đây

chúng ta sẽ khóc

sẽ đòi

và sẽ thấy

một giấc mơ…

những phát đạn

nổ

giữa văn phòng trung tâm phát triển quỹ đất

những bài kinh vọng về phía cổng chùa

lá bồ đề bay

cũng là là trên đất

tràng đạn

tràng hạt mân côi

người với người

cùng

chết

chỉ còn những đứa trẻ con

sốt và hơi mệt

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s